008251 - Eerdicht aen den eerweerden en zeer geleerden heer myn Heer Antonius van Gils geboren Tilburg lector in het paus-collegie tot Leuven, "aldaer in de wyd-vermaerde universiteyt Licentie doende in de H.Gods-Geleerdheyd den v. julII MDCCLXXXV. Antonius van Gils werd op 29 juli 1758 te Tilburg geboren als zoon van Jan van Gils en Johanna Bruers. Hij studeerde aan het Turnhoutse College en vervolgens aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1779 als student aan de faculteit der Artes in de Paedagogie Het verken tot primus, dit is de beste van het studiejaar, werd uitgeroepen. Op 31 augustus van dat jaar werd hij als primus feestelijk in Tilburg ingehaald. Het door de Leuvense studenten toen achtergelaten vaandel Het Verken is nog steeds in bezit van het Tilburgse St. Jorisgilde. Onze stad eert Primus van Gils al sinds 1881 met een straatnaam. Antonius van Gils behaalde het licentiaat in de wijsbegeerte en in 1785 het licentiaat in de godgeleerdheid. Sinds 1780 was hij lector in de wijbegeerte, en vanaf 1790 hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Leuvense universiteit. Toen de universiteit in 1797 door de Fransen werd vernield en gesloten, vluchtte Van Gils, met medeneming van een gedeelte van de universiteitsarchieven, naar het Noordbrabantse Berlicum waar hij het klein-seminarie Veebeek stichtte. Daarna kocht hij het landgoed Beekvliet en stichtte daar het gelijknamige klein-seminarie. Hij was medestichter en president van het groot-seminarie Nieuw-Herlaer te St. Michielsgestel, waar de Leuvense archieven ten slotte terechtkwamen. Van Gils legde in het Bisdom van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch), bij J.J. Arkesteyn). Dit werk werd door de latere schrijvers J.A. Coppens (verschenen in 1840-1844) en L.H.C. Schutjes(1870-1881) in hun standaardwerken over de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch als uitgangspunt genomen. Over het leven en werk van Van Gils is veel geschreven. De belangrijkste biografie is die van de priester H.J. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd ( 's-Hertogenbosch, 1875). Zijn dagboek over de periode 1797-1801, werd in 1934 door dr. W.J.M. Buch gepubliceerd. Aardig zijn ook de twee oude uitgaven Eerdicht aan Antonius van Gils geboortig van Tilburg, als primus der philosophie(...) verklaart te Leuven den 17e van Oogstmaand 1779 (...) met plechtigheid ingehaalt te Tilburg de 31e der zelve maand (Leuven, uitg. J.P.G. Miche, 1779), en Lijkrede op de plegtige uitvaart (...) Anthonius van Gils (...) uitgesproken door den weleerwaardigen heer G.P. Wilmer ('s-Hertogenbosch, bij C.van Gemert en zonen, 1834). Antonius van Gils overleed op 10 juni 1834 te St. Michielsgestel op het seminarie Nieuw-Herlaer. - Foto's & Kaarten

Eerdicht aen den eerweerden en zeer geleerden heer myn Heer Antonius van Gils geboren Tilburg lector in het paus-collegie tot Leuven, "aldaer in de wyd-vermaerde universiteyt Licentie doende in de H.Gods-Geleerdheyd den v. julII MDCCLXXXV. Antonius van Gils werd op 29 juli 1758 te Tilburg geboren als zoon van Jan van Gils en Johanna Bruers. Hij studeerde aan het Turnhoutse College en vervolgens aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1779 als student aan de faculteit der Artes in de Paedagogie Het verken tot primus, dit is de beste van het studiejaar, werd uitgeroepen. Op 31 augustus van dat jaar werd hij als primus feestelijk in Tilburg ingehaald. Het door de Leuvense studenten toen achtergelaten vaandel Het Verken is nog steeds in bezit van het Tilburgse St. Jorisgilde. Onze stad eert Primus van Gils al sinds 1881 met een straatnaam. Antonius van Gils behaalde het licentiaat in de wijsbegeerte en in 1785 het licentiaat in de godgeleerdheid. Sinds 1780 was hij lector in de wijbegeerte, en vanaf 1790 hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Leuvense universiteit. Toen de universiteit in 1797 door de Fransen werd vernield en gesloten, vluchtte Van Gils, met medeneming van een gedeelte van de universiteitsarchieven, naar het Noordbrabantse Berlicum waar hij het klein-seminarie Veebeek stichtte. Daarna kocht hij het landgoed Beekvliet en stichtte daar het gelijknamige klein-seminarie. Hij was medestichter en president van het groot-seminarie Nieuw-Herlaer te St. Michielsgestel, waar de Leuvense archieven ten slotte terechtkwamen. Van Gils legde in het Bisdom van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch), bij J.J. Arkesteyn). Dit werk werd door de latere schrijvers J.A. Coppens (verschenen in 1840-1844) en L.H.C. Schutjes(1870-1881) in hun standaardwerken over de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch als uitgangspunt genomen. Over het leven en werk van Van Gils is veel geschreven. De belangrijkste biografie is die van de priester H.J. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd ( 's-Hertogenbosch, 1875). Zijn dagboek over de periode 1797-1801, werd in 1934 door dr. W.J.M. Buch gepubliceerd. Aardig zijn ook de twee oude uitgaven Eerdicht aan Antonius van Gils geboortig van Tilburg, als primus der philosophie(...) verklaart te Leuven den 17e van Oogstmaand 1779 (...) met plechtigheid ingehaalt te Tilburg de 31e der zelve maand (Leuven, uitg. J.P.G. Miche, 1779), en Lijkrede op de plegtige uitvaart (...) Anthonius van Gils (...) uitgesproken door den weleerwaardigen heer G.P. Wilmer ('s-Hertogenbosch, bij C.van Gemert en zonen, 1834). Antonius van Gils overleed op 10 juni 1834 te St. Michielsgestel op het seminarie Nieuw-Herlaer.

Fotonummer["008251"]
PlaatsLeuven (België)
Datering vanaf05-07-1785
Uiterlijke vormdocument
OmschrijvingEerdicht aen den eerweerden en zeer geleerden heer myn Heer Antonius van Gils geboren Tilburg lector in het paus-collegie tot Leuven, "aldaer in de wyd-vermaerde universiteyt Licentie doende in de H.Gods-Geleerdheyd den v. julII MDCCLXXXV. Antonius van Gils werd op 29 juli 1758 te Tilburg geboren als zoon van Jan van Gils en Johanna Bruers. Hij studeerde aan het Turnhoutse College en vervolgens aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1779 als student aan de faculteit der Artes in de Paedagogie Het verken tot primus, dit is de beste van het studiejaar, werd uitgeroepen. Op 31 augustus van dat jaar werd hij als primus feestelijk in Tilburg ingehaald. Het door de Leuvense studenten toen achtergelaten vaandel Het Verken is nog steeds in bezit van het Tilburgse St. Jorisgilde. Onze stad eert Primus van Gils al sinds 1881 met een straatnaam. Antonius van Gils behaalde het licentiaat in de wijsbegeerte en in 1785 het licentiaat in de godgeleerdheid. Sinds 1780 was hij lector in de wijbegeerte, en vanaf 1790 hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Leuvense universiteit. Toen de universiteit in 1797 door de Fransen werd vernield en gesloten, vluchtte Van Gils, met medeneming van een gedeelte van de universiteitsarchieven, naar het Noordbrabantse Berlicum waar hij het klein-seminarie Veebeek stichtte. Daarna kocht hij het landgoed Beekvliet en stichtte daar het gelijknamige klein-seminarie. Hij was medestichter en president van het groot-seminarie Nieuw-Herlaer te St. Michielsgestel, waar de Leuvense archieven ten slotte terechtkwamen. Van Gils legde in het Bisdom van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch), bij J.J. Arkesteyn). Dit werk werd door de latere schrijvers J.A. Coppens (verschenen in 1840-1844) en L.H.C. Schutjes(1870-1881) in hun standaardwerken over de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch als uitgangspunt genomen. Over het leven en werk van Van Gils is veel geschreven. De belangrijkste biografie is die van de priester H.J. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd ( 's-Hertogenbosch, 1875). Zijn dagboek over de periode 1797-1801, werd in 1934 door dr. W.J.M. Buch gepubliceerd. Aardig zijn ook de twee oude uitgaven Eerdicht aan Antonius van Gils geboortig van Tilburg, als primus der philosophie(...) verklaart te Leuven den 17e van Oogstmaand 1779 (...) met plechtigheid ingehaalt te Tilburg de 31e der zelve maand (Leuven, uitg. J.P.G. Miche, 1779), en Lijkrede op de plegtige uitvaart (...) Anthonius van Gils (...) uitgesproken door den weleerwaardigen heer G.P. Wilmer ('s-Hertogenbosch, bij C.van Gemert en zonen, 1834). Antonius van Gils overleed op 10 juni 1834 te St. Michielsgestel op het seminarie Nieuw-Herlaer.
Annotatie"De Paap" 1992 p. 64
Datum

008251 - Eerdicht aen den eerweerden en zeer geleerden heer myn Heer Antonius van Gils geboren Tilburg lector in het paus-collegie tot Leuven, "aldaer in de wyd-vermaerde universiteyt Licentie doende in de H.Gods-Geleerdheyd den v. julII MDCCLXXXV. Antonius van Gils werd op 29 juli 1758 te Tilburg geboren als zoon van Jan van Gils en Johanna Bruers. Hij studeerde aan het Turnhoutse College en vervolgens aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1779 als student aan de faculteit der Artes in de Paedagogie Het verken tot primus, dit is de beste van het studiejaar, werd uitgeroepen. Op 31 augustus van dat jaar werd hij als primus feestelijk in Tilburg ingehaald. Het door de Leuvense studenten toen achtergelaten vaandel Het Verken is nog steeds in bezit van het Tilburgse St. Jorisgilde. Onze stad eert Primus van Gils al sinds 1881 met een straatnaam. Antonius van Gils behaalde het licentiaat in de wijsbegeerte en in 1785 het licentiaat in de godgeleerdheid. Sinds 1780 was hij lector in de wijbegeerte, en vanaf 1790 hoogleraar in de godgeleerdheid aan de Leuvense universiteit. Toen de universiteit in 1797 door de Fransen werd vernield en gesloten, vluchtte Van Gils, met medeneming van een gedeelte van de universiteitsarchieven, naar het Noordbrabantse Berlicum waar hij het klein-seminarie Veebeek stichtte. Daarna kocht hij het landgoed Beekvliet en stichtte daar het gelijknamige klein-seminarie. Hij was medestichter en president van het groot-seminarie Nieuw-Herlaer te St. Michielsgestel, waar de Leuvense archieven ten slotte terechtkwamen. Van Gils legde in het Bisdom van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch), bij J.J. Arkesteyn). Dit werk werd door de latere schrijvers J.A. Coppens (verschenen in 1840-1844) en L.H.C. Schutjes(1870-1881) in hun standaardwerken over de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch als uitgangspunt genomen. Over het leven en werk van Van Gils is veel geschreven. De belangrijkste biografie is die van de priester H.J. Allard, Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd ( 's-Hertogenbosch, 1875). Zijn dagboek over de periode 1797-1801, werd in 1934 door dr. W.J.M. Buch gepubliceerd. Aardig zijn ook de twee oude uitgaven Eerdicht aan Antonius van Gils geboortig van Tilburg, als primus der philosophie(...) verklaart te Leuven den 17e van Oogstmaand 1779 (...) met plechtigheid ingehaalt te Tilburg de 31e der zelve maand (Leuven, uitg. J.P.G. Miche, 1779), en Lijkrede op de plegtige uitvaart (...) Anthonius van Gils (...) uitgesproken door den weleerwaardigen heer G.P. Wilmer ('s-Hertogenbosch, bij C.van Gemert en zonen, 1834). Antonius van Gils overleed op 10 juni 1834 te St. Michielsgestel op het seminarie Nieuw-Herlaer.
Contact en informatie
10 jaar confetti 10 jaar confetti 10 jaar confetti
sluit Hulp nodig? We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur via chat.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
10 jaar confetti 10 jaar confetti 10 jaar confetti
sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag