Bouwtekeningen Alphen-Chaam 1996-2011 online beschikbaar

7
23-01-2023
  • bouwdossiers
  • bouwtekeningen
  • Alphen en Chaam
  • digitalisering
Bouwdossier Alphen Chaam 1998

Vanaf nu zijn de bouwdossiers Alphen-Chaam online vindbaar via onze website. In de praktijk betekent dit dat vooral de bouwtekeningen zijn in te zien en te downloaden.

Gemeentelijke bouwdossiers

Bouwtekeningen zijn documenten, die behoren tot een aanvraag voor een bouwvergunning. Dit kan de bouw van een nieuw gebouw zijn, maar ook een verbouwing van de keuken of een aanbouw van een kippenhok. En het kan gaan om bijvoorbeeld kantoren, fabrieken of woningen. De tekeningen behoren tot een gemeentelijk dossier, dat standaard bestaat uit de vergunningaanvraag, de verleende vergunning en de tekeningen. Daarnaast kunnen er nog aanvullende documenten in dat dossier zitten, zoals berekeningen of technische specificaties, zoals materiaal en kleurgebruik. Monumenten bevatten vaak bijzondere bouwtekeningen.

Gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen behoren sinds 2016 tot één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Binnen deze organisatie is Alphen-Chaam nu de laatste van de drie die hun bouwdossiers van redelijk recente datum digitaal naar ons heeft overgebracht naar een e-Depot.  Het zichtbaar maken verloopt via de zogenaamde BDA: de Bouwdossier applicatie.

Belangrijk is om te vermelden dat per 1 januari 1997 de nieuwe gemeente Alphen-Chaam ontstond door samenvoeging van Alphen, Chaam en Nieuw-Ginneken (zuidelijk deel). Het dorp Riel werd onderdeel van de gemeente Goirle. De archieven van Nieuw-Ginneken, Ulvenhout en Bavel vind je niet bij Alphen-Chaam, omdat in 1997 al werd besloten die naar de gemeente Breda te brengen.

In totaal gaat het nu om ruim 2500 bouwdossiers Alphen-Chaam. Ambtenaren van de gemeente Alphen-Chaam hebben bij alle scans beschrijvingen gemaakt (metadata) voor de online terugvindbaarheid ervan op adres. Dit is een waardevolle bron van informatie voor aannemers en particulieren die een woning willen kopen of aanpassen. Zij krijgen op de tekeningen inzicht in de opbouw van het pand en ook staat bijvoorbeeld aangegeven waar het leidingwerk in het pand ligt.

Aanvullende informatie inzien

Naast bouwtekeningen zit er meer in een bouwdossier. In elk dossier zit ook de aanvraag en verleende vergunning zelf, vaak nog aangevuld met bijbehorende technische documentatie. Deze aanvragen, vergunningen en documentatie zijn niet automatisch in te zien; ze worden niet openbaar vrijgegeven in verband met mogelijke persoonsgegevens in de documenten. Door de AVG is het niet toegestaan persoonlijke informatie, vermeld in deze documenten, actief te publiceren op de site, maar passieve openbaarheid (ter inzage geven in de studiezaal) mag wel. Indien iemand dit type documenten toch wil inzien, kan aan ons per email naar info@regionaalarchieftilburg.nl een onderbouwd verzoek gedaan worden, gericht aan B&W van de gemeente.

Bepaalde bouwdossiers van panden mogen wegens veiligheidsredenen niet beschikbaar gesteld worden. Het college van B. en W. van de gemeente Alphen-Chaam kan een besluit nemen om na een schriftelijk verzoek raadpleging wel toestaan. 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag