Archief dorpsbestuur Raamsdonk staat online

3
24-12-2022
  • Raamsdonk
  • dorpsbestuur

Zo vlak voor de kerstdagen en Nieuwjaar een verrassing onder de boom vinden. Een kado van een archiefdienst. Hoe leuk is dat?

Het archief van het de dorpsbesturen van Raamsdonk is digitaal beschikbaar via onze website. Het archief beslaat de periode 1317-1814. 

Het archief van een dorpsbestuur bevat heel interessante informatie over het wel en wee van de dorpsgemeenschap. Het gaat daarbij niet alleen over het bestuur en de schepenbank maar ook over de bewoners is veel terug te vinden.

Het is goed om je te realiseren dar Raamsdonk voor 1814 deel uitmaakte van het graafschap Holland en West-Friensland. Het was dus een Hollandse plaats en gericht op de steden boven de grote rivieren.

De archieven bevatten b.v. de rekeningen met inkomsten en uitgaven met bijbehorende belastingregisters in veel verschillende vormen. Deze registers kunnen een mooie aanvulling zijn op je familiegeschiedenis. Het zegt iets over bezit, over de plek waar ze woonden in het dorp en over de betekenis die ze hadden binnen de dorpsgemeenschap. Waren ze schepen, of borgemeester, of zetter of vervulden ze een andere tijdelijke functie. Maar ook als ze op een  andere manier een productief deel van de samenleving waren staat dat in een belastingregister vermeldt. Wat dat betreft is er niet veel veranderd.


De borgbrieven of akten van indemniteit kunnen je vertellen of je voorouders zijn verhuisd vanuit een ander dorp of naar een andere woonplaats.

Verder kun je er gegevens vinden over militaire activiteiten, zijn er soldaten ingekwartierd, hoeveel en wat kreeg je als inwoner als vergoeding. In de resoluties van het dorpsbestuur vindt je informatie over besmettelijke ziekten van mens en dier, eventuele natuurrampen, branden e.d. Wat deed het dorpsbestuur aan veiligheid van de wegen, onderhoud van bruggen. Het kan er allemaal in voorkomen.


Het archief bevatte ook een aantal charters die zijn overgebracht naar de charterverzameling die een [laats hebben gekregen in de charterbank. In de beschrijvingen is aangegeven waar het charter zich bevindt in de charterverzameling. Klik daarvoor op de beschrijving.

In het archief van het dorpsbestuur Raamsdonk zitten enkele opmerkelijke publicaties. Het gaat om een overgeschreven versie van het boek Geometria of Meetkonst. De in Raamsdonk geboren Joachim Zijlmans heeft dat boek en twee schriften met uitwerkingen over geld, omrekenen van muntgeld e.d. in het begin van de 19de eeuw overgeschreven. (link naar bron)

Er valt meer dan genoeg te ontdekken in de archieven van dorpsbesturen.
>>   Ga naar de inventaris en de scans van dorpsbestuur Raamsdonk

Er zijn nu twaalf archieven van dorpsbesturen en het stadsbestuur Geertruidenberg digitaal beschikbaar. De komende periode zullen nog meer archieven gedigitaliseerd online komen.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag