150.000 notariële akten online toegankelijk

22
28-01-2022

Het heeft veel voeten in aarde gehad maar nu staat de helft van de notariële akten die door vrijwilligers met behulp van Vele Handen zijn getranscribeerd online. Dat betekent dat van deze negen notarisarchieven de repertoria doorzoekbaar zijn. Niet alleen dat, de scans van de repertoria zijn aan de transcripties gekoppeld én de minuutakte die daarbij hoort is eveneens gekoppeld.

Je kunt als onderzoeker meteen van de index (repertorium) doorklikken naar de minuutakte.

Het project is in augustus 2020 afgerond maar de nazorg heeft nog veel werk gekost. Bovendien wilden we de minuutakten aan deze indexen koppelen zodat de onderzoeker direct naar de bron kan doorlinken.

Het gaat om de 19de en begin 20ste eeuwse notarisakten. Hierdoor is een schat aan informatie beschikbaar gekomen voor de onderzoekers. Je moet dan denken aan:

- De opkomst van de industrie, vennootschappen, leningen voor bedrijven;
- De start van de spoorwegen, opnieuw leningen maar vooral ook aankoop van grond voor de aanleg van spoor- en later tramwegen;
- opkomst van verenigingen, gezelschappen, clubs en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, sport e.d.
- maatschappelijke organisaties voor de bestrijding van alcoholisme, bevordering van gezondheid, belangenverenigingen, armoedebestrijding;
- de opkomst van banken;
- de toenemende emigratie, familiezaken die werden geregeld met geëmigreerde familieleden over de hele wereld;
- en nog veel meer: verkopingen ven roerende en onroerend goed, verhuur en verpachtingen, voogdijzaken, testamenten, etc. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Ga er lekker voor zitten en zoek naar een extra stukje familiegeschiedenis of lokale geschiedenis.

Er is een overzicht van de notarisarchieven  met de periode die nu toegankelijk zijn.
Er is een filmpje waarin het zoeken in indexen wordt uitgelegd.

De overige zes archieven die op dezelfde manier zijn getranscribeerd zijn momenteel onder bewerking en komen nog voor de zomer op dezelfde manier online beschikbaar.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag