Besmettelijke zieken en Sint Rochus

5
11-05-2020
  • gezondheidszorg
  • ziekenzorg
  • Tilburg
  • Rochus
  • Oosterhout
  • Enschot
  • besmettelijke ziekten
Rochus Gasthuis TilburgDe coronacrisis doet ons eens te meer beseffen hoe kwetsbaar we zijn voor besmettelijke ziekten. Besmettelijke ziekten zoals pokken, polio en tuberculose werden nog niet zo lang geleden niet als exceptioneel ervaren. In vroeger tijden was er zelfs een speciale beschermheilige voor besmettelijke ziekten, Sint Rochus.  In Enschot werd een relikwie vereerd dat werd toegedacht aan de Heilige Rochus. In het parochiearchief Sint Caecilia kan je hiervoor het bewijs uit 1762 vinden dat de relikwie echt is (848, 248).

Menig gasthuis in het verleden werd vernoemd naar deze heilige. In Tilburg stond het Sint Rochus Gasthuis in de Lange Nieuwstraat. Tijdens de grote werkeloosheid in de jaren dertig van de vorige eeuw werden hier ook werkelozen opgevangen. Het pand is rond 1979 gesloopt. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Niet iedere gemeente koos voor de aanpak om deze zieken binnen de eigen gemeentegrenzen op te vangen. Zo kozen gemeenten Oosterhout, Chaam, Geertruidenberg, Chaam en Terheijden voor de opvang in het Rochuspaviljoen bij de buurgemeente Breda. Hoe dat bestuurlijk werd geregeld lees je in deze documenten 2091_911.

Het Sint Rochuspaviljoen werd in maart 1938 geopend ter bestrijding van besmettelijke ziekten en was gelegen naast het inmiddels ook al gesloten Ignatiusziekenhuis. Capaciteit was er voor 35 patiënten, maar tijdens de bezettingsjaren werden de bedden vaak bezet door 60 à 70 personen.

  

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag