En ook kerkelijke archieven Rijen veilig gesteld

6
18-01-2019
  • Rijke Roomse Leven
  • Rijen
  • Gilze en Rijen
  • aanwinst

Tekening Tekening van Hendrik Verhees van de afgebroken R.K. Maria Magdalenakerk te Rijen Kerkelijke archieven Rijen
In december 2018 hebben we bericht over het veilig stellen van de kerkelijke archieven van Hulten en Molenschot. Samen met de voormalige parochie Maria Magdalena en Maria Boodschap uit Rijen vormen deze parochies vanaf 1 januari 2001 één parochiegemeenschap: de Parochie Heilige Geest. De parochiearchieven in Rijen waren sinds jaar en dag al in beheer bij het Streekarchief in Oosterhout, vanaf het jaar 2004 het Regionaal Archief Tilburg. Dit archief is recent aangevuld met meer recente documenten.
Hieronder volgt een korte geschiedenis van de parochies Maria Magdalena en Maria Boodschap in Rijen.

Parochie H. Maria Magdalena en H. Maria Boodschap te Rijen (2837)
In 1464 werd te Rijen de eerste kapel gebouwd, gewijd aan Maria Magdalena, op de plaats waar nu de Maria Magdalenakerk staat. De kapel werd in de loop van de vijftiende en vroege zestiende eeuw uitgebouwd tot een gotisch kruiskerkje, welke vanaf 1524 dienst deed als parochiekerk.Na de Vrede van Munster (1648) werd de kerk gesloten en waren de katholieken voor de eredienst aangewezen op schuurkerken, eerst buiten Rijen, later, in de 18e eeuw in het centrum van het dorp (Kerkstraat).

In 1815, na de Franse tijd,  werd de oude kerk weer teruggegeven aan de katholieken. Dankzij de bloei van het katholicisme, het zogenaamde Rijke Roomse Leven, in de negentiende eeuw alsmede de grondwetswijziging van 1848 (welke katholieken in staat stelde de kerkinrichting zèlf vorm te geven, nu kerk en staat gescheiden waren), kon het kerkje in de jaren 1905-1906 vervangen worden tot het huidige gebouw.  Het oude kerkje op de afbeelding uit 1809 werd afgebroken omdat ze te klein was geworden voor de groeiende parochie. Ze werd vervangen door de huidige parochiekerk (neogotisch; architect J.H.H. van Groenendael) die eveneens aan Maria Magdalena is gewijd.

Begin jaren '60 van de vorige eeuw was 93% van de Rijense bevolking katholiek en barstte de kerk op de zondagen uit haar voegen. Daarom ontstond in Rijen-West een tweede parochie met een nieuw kerkgebouw. De kerk van Maria Boodschap werd in 1963 ingewijd. Na iets meer dan twintig jaar werden de parochies in 1984 wegens sterk dalende parochieleden echter weer samengevoegd en moest één van de kerkgebouwen haar deuren om financiële redenen sluiten. In 1982 kocht de gemeente de kerk van Maria Boodschap en liet deze verbouwen tot een multifunctioneel sociaal cultureel centrum. De naam van de kerk komt nog deels terug in de naam van het centrum, dat nu 'De Boodschap' heet. De Maria Magdalenakerk is gebleven en is nog altijd de parochiekerk van Rijen. Sinds 2001 doet de kerk dienst als parochiekerk voor de samengevoegde parochies Rijen, Hulten en Molenschot. De kerk werd in 2004-2005 opgeknapt door de parochieleden en in 2006 werd het honderdjarig bestaand van de kerk gevierd.

Link naar de archiefinventaris 2837;
Link naar de blog uit december 2018 over de kerkelijke archieven van Hulten en Molenschot.

 

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag