Oorlogsslachtoffer Jan Karel Sindorff (1915-1944)

9
22-10-2018
  • Professor Dondersstraat
  • Tweede-Wereldoorlog
  • Tilburg
  • oorlogsslachtoffer
  • Luchtbeschermingsdienst
  • Goirle
  • aanwinst
Bidprentje Jan Sindorff

Oorlogsslachtoffers
Tijdens de dagen dat we herdenken dat Tilburg in oktober 1944 werd bevrijd, gaan onze gedachten ook uit aan de oorlogsslachtoffers in onze stad. Bij de naam Jan Sindorff zal wellicht geen lichtje gaan branden. In de stad is alleen zijn graf op de begraafplaats Sint Josephstraat, die aan deze toen jonge man herinnert.

Met enige regelmaat worden de mensen van weleer uit de vergetelheid gehaald. In maart 2018 werden vier verzetsstrijders Barend Busnac,  Joop de Jong, Albert Meintser en Frans van Spaendonck met een  straatnaam geëerd. Een dag voor de bevrijding op 26 oktober 1944 kwam Jan Sindorff om het leven bij een beschieting. Hij woonde in de Professor Dondersstraat nummer 7 en hij kwam ook precies op die plek voor het huis om het leven. Volgens overlevering zou Sindorff getroffen zijn door een verdwaalde granaatscherf, die een slagaderlijke bloeding tot gevolg had. Een begrafenisondernemer deed op dezelfde dag aangifte van het overlijden.

Wie was Jan Karel Sindorff (1915-1944)?
Jan Karel Sindorff werd te Venlo  in 1915 geboren als oudste zoon van Jean Joseph Sindorff (1889-1936) en Maria Weijers (1889-1975). Aanvankelijk was hij correspondent bij de Textielfabriek Van Puijenbroek in Goirle. In november 1938 trad hij als ambtenaar ter secretarie in dienst bij de gemeente Goirle.

In het boek Goirle 1940-1945 staat een foto afgebeeld van Jan Sindorff uit mei 1941 met een collectebus van Winterhulp in zijn hand. Alle ambtenaren van de gemeente werden in die tijd gedwongen om te collecteren. Sindorff werd leider van de National-Socialistische Volkswohlfart (NVD) afdeling Goirle.

Echter eind november 1943, hij is dan inmiddels al adjunct-commies, verzoekt hij om eervol bij de gemeente te worden ontslagen omdat hij niet verplicht wilde worden om in Duitsland te werk te worden gesteld. Hij wist inkomsten te verwerven als corrector voor zoals firma's Samsom en Tielen.

In zijn woonplaats Tilburg was Jan Sindorff blokhoofd van de Luchtbeschermingsdienst (LBD) in de omgeving van de Professor Donderstraat. De LBD werd in 1939 opgericht, een organisatie met alleen vrijwilligers. Tijdens de Duitse bezetting werd het personeel uitgebreid met ambtenaren. Een van de belangrijkste taken van een blokhoofd was bij luchtaanvallen de burgerbevolking te waarschuwen voor de gevaren en instructies te geven.

Zo werd er gelet of de woonhuizen wel voldoende verduisterd waren in verband met “onzichtbaarheid” van uit de lucht  voor de Duitse bombardementen!. Op 13 mei 1940 Tweede Pinksterdag werd er door de Duitse bezetting een  uitgaansverbod ingesteld  van 20.00 uur ’s avonds tot  06.00 in de ochtend, Sperrzeit. Tijdens de Sperrzeit,  na acht uur in de avond, werden de straatverlichting gedoofd en moesten bewoners binnen blijven.

Om elkaar tocht te kunnen bezoeken zonder over straat te gaan werden er openingen in heggen en tuinafrasteringen gemaakt. Medewerkers van de LBD mochten tijdens de Sperrzeit zich op straat bewegen; om LBD'ers op straat te kunnen onderscheiden droeg het personeel een witte band met de zwarte letters LB op de bovenarm . Voor ongeveer 200 tot 300 gezinnen was er een blokploeg van de LBD geleid door een blokhoofd.

In maart 1945, enkele maanden na zijn dood, vraagt de LBD Tilburg informatie op bij de gemeente Goirle om de uitkering vast te kunnen stellen.

 

Herinneringen leven voort in documenten en foto's
Zijn straatgenoot Kees Wouters (1915-2000) was plaatsvervangend blokhoofd. We schreven hier eerder over in de blog: Flitsen in de duisternis uit 2011.Dit jaar ontvingen we van de familie Wouters wederom een aanvulling, waarin zich een unieke foto bevindt van de begrafenis van Jan Sindorff.

Het graf aan de begraafplaats Heuvel, St. Josephstraat is er nog steeds. Zijn ouders zijn daar ook begraven. Kees Wouters bleef zijn verdere leven het graf

van zijn oude blokhoofd Jan Sindorff bezoeken. Hiermee gaf hij gehoor aan wat er op het graf is gegraveerd: Het blok 1208 blijft aan u gedenken.

 

In deze dagen van herinnering willen wij u de foto van de begrafenis niet onthouden.Begrafenis Jan Sindorff 1944
Link naar artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 19 oktober 2019 met de titel 'Van Blokhoofd Sindorff, daags voor bevrijding Tilburg geveld'.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag