Uitslag webenquête

0
11-01-2017
  • kwaliteitsmonitor
  • enquete
  • website

web homeOnlangs vroegen we onze online gebruikers naar hun mening over onze website. In een grootschalig onderzoek onder archieven uit 2015 (Kwaliteitsmonitor 2015) bleken veel gebruikers moeite te hebben met de overgang van onze oude naar onze nieuwe website. Dat zagen wij terug in de waardering. Uit de vele opmerkingen die we kregen via dat onderzoek uit 2015 gingen we aan de slag. We organiseerden bijvoorbeeld instructiebijeenkomsten, die deels ook live te volgen waren. We wijzigden aspecten in het zoeken en presenteren op de site, we maakten hulpteksten en plaatsten die op zichtbare plekken op de site, we maakten de fotodatabank een stuk gebruikersvriendelijker.

Na die wijzigingen deden we kortgeleden dus weer een enquête. Dit tweede onderzoek, dat liep van eind november tot half december 2016, is ingevuld door slechts 27 personen.  Dat weinig mensen de moeite namen deze tweede enquête in te vullen, beïnvloed de uitslag in sterke mate. Eén negatief antwoord op een vraag heeft met 27 respondenten een grotere invloed dan met 200 respondenten. Er zijn mensen die op alles hoog scoren, maar ook die op alles een lage score hebben ingevuld, zelfs op punten die ongewijzigd zijn.

In 2015 gaven websitegebruikers als gemiddeld rapportcijfer een 6, eind 2016 is dat gestegen naar een 6,8. De meeste stemmers gaven ons een 7 of een 8. Een paar zeer lage rapportcijfers haalde het cijfer naar beneden. Overigens kwam het ook voor dat mensen de site een ‘10’ gaven.

Wat eruit sprong: website bezoekers vinden het onduidelijk in welke collecties en databanken je kunt zoeken. Daar ligt nog een taak voor ons!
We kregen een opmerking dat er veel gescrold moet worden. Onze ervaring is ook zo! Helaas. De site is gebouwd met het idee van compactheid, maar in de praktijk zijn wij ook van mening dat je teveel moet scrollen. Dit probleem speelt vooral in de archievencomponent. We zijn hiermee bekend en dat krijgt onze aandacht.
We kregen ook een opmerking over langlopende scripts, die langzaam laden. Ook dat speelt vooral in de archievencomponent. Dat probleem herkennen we. Daar is een oplossing voor en daar gaan we ons best voor doen.

Een goede tip die we kregen: Geef aan wat de plannen zijn voor digitalisering. Gebruikers krijgen dan inzicht in de bronnen die de komende tijd beschikbaar komen. We gaan hiermee aan de slag en verwerken deze info in de helpteksten op de site.

We polsten op welke manier mensen het liefst hulp krijgen tijdens het zoeken. De scores daarvan liggen dicht bij elkaar. Via e-mail is daarbij nog het meest populair, gevolgd door uitleg via webteksten. Aan die laatste wens hebben we inmiddels voldaan. We updaten deze teksten ook zodra dat nodig is om ze up to date te houden. Chat stat hier op een derde plaats.

We gaan voort op de ingeslagen weg. We blijven luisteren naar de gebruikers en kijken waar we knelpunten kunnen aanpakken. Uiteraard betreuren we het als websitegebruikers een aspect van onze site negatief beleven, maar gelukkig krijgen we ook veel zeer positieve respons. In 2017 komt er weer een grootschalig onderzoek, de Kwaliteitsmonitor. We verwachten de stijging in waardering voort te zetten.

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag