Muziekverenigingen in Tilburg en het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia

1
12-11-2015
Vaandel St. Caecilia, coll. TextielMuseumHet Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia was een van de muziekverenigingen die in Tilburg in de 19e eeuw werd opgericht. Op donderdagavond 19 november 2015 organiseert Heemkundekring Tilborch twee lezingen over de Tilburgse muziekverenigingen in het algemeen, en die van Caecilia in het bijzonder. De avond begint met een lezing van Petra Robben  (lid HKK). Zij geeft een overzicht van de Tilburgse muziekverenigingen vanaf de Verlichting, ± 1750 tot aan het jaar 1900. Sander van Bladel (bestuurslid HKK) zoomt in op het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia, waarvan de oprichtingsdatum dateert van 1877.

Van Bladel is historicus, werkt in Regionaal Archief Dordrecht en is bezig met de voorbereidingen van een publicatie die gaat verschijnen in het jaar 2017, bij het 140-jarig bestaan van het Mannenkoor Sint Caecilia. Het koor nam het initiatief voor deze publicatie, waarvan de inleiding wordt geschreven door Petra Robben. Zij schetst daarin de context waarin het mannenkoor tot stand kwam.

De Nieuwe Koninklijke HarmoniePetra Robben, werkzaam bij Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg deed onderzoek naar de Tilburgse muziekverenigingen in de  18e en19e eeuw vanwege haar studie aan de Open Universiteit. Vanaf het midden van de achttiende eeuw vormden burgers genootschappen en sociëteiten. Zo had Tilburg in de 18e eeuw onder andere al een leesgezelschap en een muziekgenootschap, dat vooral uit elitaire burgers bestond. In de loop van de 19e eeuw nam het elitaire karakter meer en meer af, tot aan de eeuwwisseling rond het jaar 1900. Muziek was inmiddels ook toegankelijk voor het bredere publiek met harmonieën en fanfares op straat en muziekkiosken op pleinen en parken.  Vaandel Harmonie Kessels

Uit de lezingen van Petra Robben en Sander van Bladel zal blijken welke positie het Tilburgse Mannenkoor St. Caecilia innam. Was het een geheel nieuw koor, of was het een doorstart van een andere vereniging? Op wiens initiatief kwam deze vereniging tot stand? Wat was de locatie van het koor? Wie mochten er aan meedoen? Alleen mannen of waren ook vrouwen welkom? En voor welke laag van de bevolking was St. Caecilia bestemd?

Op donderdagavond 19 november worden bovenstaande vragen beantwoord. De lezingenavond vindt plaats in Regionaal Archief Tilburg, de thuisbasis van Heemkundekring Tilborch. Het adres is Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Voor leden van de Heemkundekring is de lezing vrij toegankelijk, niet-leden betalen € 4,00 incl. koffie. Aanmelding is niet nodig.  

Foto's vaandels: Collectie TextielMuseum
Foto Harmonie: Collectie Regionaal Archief Tilburg

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag