Tragisch

0
02-06-2012
  • stamboomonderzoek
  • weeskind
  • DTB
  • Chaam
Een jongetje van 1 jaar overlijdt, terwijl zijn beide ouders al zijn overleden. Dat komt toch betrekkelijk zelden voor, maar het gebeurde in Chaam.
Op 29 april 1814 overleed te Chaam: Gerardus Smekens. Er wordt niet vermeld, of hij gehuwd is (geweest). Maar later zal blijken dat hij gehuwd was:

Zijn weduwe Maria Hendriks overleed eveneens te Chaam, op 9 mei 1814:

Genoemde echtelieden lieten vier kinderen na, van wie drie vóór 1811 geboren. Er zullen waarschijnlijk voogden over die kinderen zijn aangesteld en de vrederechter zal bij de pastoor naar de exacte doopdata hebben geïnformeerd. Dat is mogelijk de reden geweest dat onderstaand briefje als bijlage bij de doopinschrijving van één van die kinderen is aangetroffen in DTB 2 van Chaam:

Dit kind Petrus is op 13 maart 1798 gedoopt:


De moeder van die kinderen, Maria Hendrickx is op 31 mei 1778 gedoopt:

De andere twee kinderen zijn respectievelijk op 5 april 1801 (Joannes) en 19 april 1804 (Maria) gedoopt:Maar.... er is nóg een kind van genoemd echtpaar in leven, als de moeder overlijdt, nl. Gerardus, postuum geboren 30 april 1814 te Chaam, één dag na het overlijden van zijn vader. Bij zijn geboorte was hij dus al halve wees:

Toen deze Gerardus op 23 maart 1815 te Chaam overleed, oud 1 jaar, waren zijn beide ouders al overleden en dat mag toch op zijn minst tragisch en mogelijk uniek genoemd worden:

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag