Het begraafboek van Hilvarenbeek vertelt

0
24-03-2012
  • successie
  • stamboomonderzoek
  • Hilvarenbeek
  • begraafboeken
Op 4 oktober 1805 werd een ordonnantie eener belasting op het regt van successie, alomme in het Bataafsch Gemeenebest in te vorderen, afgekondigd.
Deze ordonnantie is als voorloper van de burgerlijke stand te beschouwen, voor wat betreft de registratie van overledenen.
Artikel 24 van deze ordonnantie bepaalde o.a.:
Alle lijkbezorgers, ofte die in eenig Sterfhuis het toezigt over de begrafenis hebben, zullen aan het plaatselijk bestuur, waaronder het sterfhuis behoort, ofte aan den geenen die door hetzelve bestuur daartoe zal zijn aangewezen, alvorens het lijk begraven worde, opgeven den naam, ouderdom en preciselijk aangewezen woonplaats van den overledene, mitsgaders, of dezelve gehuwd dan ongehuwd, met of zonder kinderen of verdere descendenten, uit een of meerdere huwelijken nagelaten, overleden zij. De volledige gedrukte ordonnantie is aanwezig in toegang 2100: Dorpsbestuur van Alphen, inv. nr. 28.

De ambtenaar die verantwoordelijk was voor de registratie werd gequalificeerde genoemd. Van een aantal gemeenten in het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg zijn deze overlijdensregistraties bewaard gebleven, waaronder die van Hilvarenbeek (DTB 24).
Hierna volgen enige voorbeelden van inschrijvingen uit dat DTB, waarbij zal blijken, dat soms de gegevens die vermeld worden, uitgebreider zijn dan die in de latere registers van overlijden bij de burgerlijke stand.Op 14 april 1806 is overleden het kind van Bart Baaijens met name Anna Maria geboren te Lage Mierde, oud eenen dag:

Op 15 augustus 1806 overleed: Petronella van Rooij, huisvrouw van Coenraad van Diessen, nalatende 3 voorkinderen (d.w.z. kinderen uit een eerder huwelijk)

Op 20 december 1806 overleed: Huibert de Brouwer, nalatende van zijn eerste huwelijk een kind, van zijn tweede een kind, bij zijn derde vier kinderen (zo uitgebreid is de burgerlijke stand niet):


Op 17 november 1807 overleed: Pieter van Gils zone Jan oud 3 minuten!!:


Op 22 december 1807 is overleden: Hendrikus Hend. de Brouwer, oud circa veertien dagen en (jawel!) ongehuwd:


Op 5 juli 1810 overleed Maria Cornelis Dommelen, oud twee minuten:

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag