Achternaam van kinderen van ongehuwde moeders (7 en slot)

0
19-11-2011
  • stamboomonderzoek
  • burgerlijke stand
  • Oosterhout
  • Alphen en Riel
  • 200 jaar burgerlijke stand
In zes afleveringen zijn de verschillende vormen van naamgeving bij kinderen van ongehuwde moeders behandeld. In deze laatste aflevering wordt verteld, hoe de ambtenaar van de burgerlijke stand had moeten handelen: Als slechts de achternaam van de vader in de geboorteakte van het kind wordt vermeld, krijgt het kind de achternaam van de moeder. Dat kan echter alleen met tussenkomst van de Rechtbank van Eerste Aanleg cq. Arrondissements-rechtbank. Tot op heden zijn slechts de twee nu volgende voorbeelden bekend, waarbij dat gebeurd is.

Het eerste geval speelt zich af in Alphen en Riel. Op 9 mei 1821 werd aldaar geboren: Cornelus Pijnenborg, zoon van Maria Baaten. Maria Baaten trouwde twee keer, maar in geen van beide gevallen met een meneer Pijnenborg. De eerste keer trouwde zij, onbekend waar en wanneer, met Jan Francus Raes, overleden Brussel 24 februari 1838. Haar tweede huwelijk, met Guillielmus de Bont, vond plaats te Alphen en Riel op 13 november 1850. Geen van haar beide echtgenoten heeft haar voorechtelijke zoon erkend. In 1860 dienen Cornelus Baaten en zijn moeder Maria Baaten, echtgenote van Guilliam de Bont, beiden wonende te Alphen bij de rechtbank een verzoek tot naamswijziging in. Cornelis is een natuurlijke zoon van voornoemde Maria Baaten, geboren 10 mei 1821 (lees 9 mei). De geboorteaangifte van Cornelus is indertijd door zijn grootvader Adriaan Baaten gedaan, en Cornelus verklaart steeds bij zijn moeder en grootvader te hebben gewoond en door hen te zijn opgevoed. Hij heeft steeds de achternaam Baaten gevoerd. De rechtbank is het met hem eens. In 1860 wordt bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Breda de achternaam van Cornelus gewijzigd van Pijnenborg in Baaten, zoals blijkt uit de kantmelding bij de geboorteakte:


Het vonnis is ingeschreven in het geboorteregister van Alphen en Riel van 1860 tussen akten 6 en 7:


Cornelus Baaten trouwt te Alphen en Riel op 7 februari 1863 met Petronella Schellekens:
Het tweede geval speelt zich af in Oosterhout. Op 22 januari 1811 wordt aldaar geboren: Henriëtte Delie, dochter van Ester van Steenhoven. Moeder Ester trouwt te Oosterhout op 17 augustus 1817 met Antonij Kop. Hij erkent het voorechtelijk kind van zijn echtgenote niet.

Henriëtte dient in 1834 bij de rechtbank een verzoek tot naamswijziging in. Zij is een natuurlijke dochter van Ester van Steenhoven, maar in haar geboorteakte wordt zij abusievelijk Delie genoemd. De rechtbank gaat accoord met de naamswijziging. Henriëtte's achternaam Delie wordt bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Breda in 1834 gewijzigd in van Steenhoven, zoals blijkt uit de kantmelding bij haar geboorteakte:
Genoemd vonnis is ingeschreven in het geboorteregister van Oosterhout van 1834 na akte 256:Henriëtte van Steenhoven trouwde op 18 september 1834 te Oosterhout met Adriaan van Gils:Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag