Die vlieger gaat niet op

0
24-09-2011
  • burgerlijke stand
  • stamboomonderzoek
  • Tilburg
  • 200 jaar burgerlijke stand
Johanna Maria van der Loo, geboren Tilburg 6 april 1833, krijgt als ongehuwde moeder drie kinderen te Tilburg:
Cornelis, geboren 18 augustus 1852
Ferdinant, geboren 14 december 1861
Maria Elisabeth, geboren 17 september 1863

Bijna twee jaar na de geboorte van het jongste kind heeft zij trouwplannen. De a.s. bruidegom is Wilhelmus Jole, geboren Tilburg 29 juli 1841. Hij wil de drie kinderen van zijn a.s. echtgenote bij hun huwelijk erkennen. Maar daar steekt de ambtenaar van de burgerlijke stand een stokje voor. Met het erkennen van de jongste twee kinderen heeft hij geen problemen, maar met het oudste wel. Wilhelmus Jole is het niet met de ambtenaar eens en wil ook het oudste kind als het zijne erkennen. Het enige dat hem dan nog rest is een verzoek daartoe in te dienen bij de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch. En dat doet hij dan ook op 13 september 1865 (zie BHIC, toegang 24: Archief van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch 1838-1929, inv. nr. 1191). Wilhelmus Jole, dagloner, geboren te Tilburg 29 juli 1841, geeft met verschulden eerbied te kennen dat hij voornemens is een huwelijk aan te gaan met Johanna Maria van der Loo, waarvan de eerste afkondiging heeft plaatsgehad op den vierden dezer maand en dat hij in overeenstemming met zijne bruid voornemens is ter gelegenheid van zijn huwelijk de drie bij haar verwekte kinderen te wettigen waarvan het eerste geboren is den 18 Augustus 1852 en de anderen in 1861 en 1863, dat tegen het wettigen van het oudste kind door den heer ambtenaar van den Burgerlijken Stand zwarigheden worden geopperd als kúnnende hij requestrant niet de natuurlijke vader van het kind zijn. Eind van het verhaal is dat de officier van justitie de ambtenaar van de burgerlijke stand gelijk geeft omdat uit het geringe verschil van ouderdom tusschen de requestrant en Cornelis van der Loo blijkt, dat het "physisch onmogelijk is dat de requestrant dit kind kan hebben verwekt en dat het dus zeker is dat een ander dan hij de vader is". Bij het op 21 september 1865 te Tilburg gesloten huwelijk tussen Wilhelmus Jole en Johanna Maria van der Loo worden dus slechts twee kinderen erkend: 
Uit het huwelijk Jole/van der Loo worden nog zeven kinderen geboren, onder wie Johannes Baptist Jole, geboren Tilburg 20 september 1866 en Franciscus Gerardus Jolen, geboren Tilburg 12 december 1870. Er is een fout gemaakt bij de achternaam in de geboorteakte van laatstgenoemde zoon. Hij trouwt als Franciscus Gerardus Jolen op 16 mei 1900 te Tilburg met Johanna Maria Leermakers. Bij dat huwelijk treden zijn twee broers Ferdinand en Johannes Baptist als getuigen op. Zij worden in de akte Jolen genoemd, maar tekenen beiden als Jole. Hun broer tekent als Jolen!
 
Zoon Cornelis van Johanna Maria van der Loo gaat door het leven met de achternaam van der Loo. Als hij op 8 februari 1877 te Tilburg trouwt met Petronella Sulsters, is een van de getuigen Wilhelmus Jole, oud 34 jaar, metselaar, die verklaart geen bloed- of aanverwant van bruidegom of bruid te zijn. Hoewel de leeftijd niet helemaal klopt, is het duidelijk, dat Wilhelmus Jole wel degelijk een aanverwant was van de bruidegom, nl. zijn stiefvader!:


Als Cornelis' halfzus Maria Elisabeth Jole op 5 mei 1886 te Tilburg trouwt met Johannes Cornelis Edmundus Broers is Cornelis van der Loo, 33 jaar, halve broeder van de bruid getuige.


Cornelis van der Loo is 58 jaar als hij aangifte doet van zijn op 23 februari 1911 te Tilburg overleden moeder Johanna Maria van der Loo. Merkwaardig genoeg wordt dan niet vermeld, dat hij een zoon is van de overledene:


Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag