Puntjes op de e: van Delien naar Deliën

0
16-04-2011
  • stamboomonderzoek
  • burgerlijke stand
  • Tilburg
  • Goirle
  • BS200
  • 200 jaar burgerlijke stand
Op 25 maart 2011 vond er een niet-alledaagse gebeurtenis plaats in Regionaal Archief Tilburg: er werd een wijziging aangebracht in een geboorteakte uit 1873! Het betreft de geboorteakte van Cornelis Delien, geboren Goirle 9 november 1873, zoon van Franciscus Delien en Anna Maria Snels. In de marge van de akte werd de volgende kantmelding opgenomen: De hiernaast vermelde achternaam van de vader, aangever en kind is met toestemming van de officier van justitie in het arrondissement Breda van 3 maart 2011 verbeterd in Deliën. Tilburg, 25 maart '11 M. Spijkers :
 
Er kwam dus een trema op de e te staan. Dit is de enige akte, waarbij de kantmelding geplaatst is. Opmerkelijk is dat de naam van de medeaangever Jan Baptist Delien (geboren Goirle 23 april 1842 als Jan Baptist Delien (zonder trema!) en broer van vader Franciscus) ongewijzigd blijft.
Genoemde Cornelis trouwde als Cornelis Delien op 4 september 1900 te Goirle met Antonia Maria Moonen:


Bij de huwelijksakte wordt geen kantmelding geplaatst! Ook in de geboorteakten van hun in Tilburg geboren kinderen is geen kantmelding vermeld. Dat betekent dat Cornelis' achternaam weliswaar in zijn geboorteakte met terugwerkende kracht in 2011 is gewijzigd, maar dat deze wijziging geen consequenties heeft voor de kinderen, kleinkinderen etc. van Cornelis. Deze blijven de achternaam voeren, zoals in hun geboorteakte vermeld staat, dus Delien.
Er is sinds de invoering van de burgerlijke stand wel het een en ander misgegaan met de schrijfwijze van de achternaam Deliën, zoals blijkt uit het hiernavolgende.
 

 

Henricus Deliën, de grootvader van genoemde Cornelis, werd op 7 augustus 1798 te Tilburg gedoopt (DTB 12 Tilburg):

De trema is duidelijk zichtbaar bij de doopinschrijving. Als Henricus op 24 mei 1825 te Tilburg trouwt gaan er twee zaken mis in zijn huwelijksakte: hij wordt Hendrik genoemd in plaats van Henricus én de trema op de e in zijn achternaam is verdwenen:
 

Uit het huwelijk van Henricus alias Hendrik Delien zijn acht kinderen geboren. In de geboorteakten van zes kinderen wordt de achternaam gespeld als Deliën en in die van de overige twee als Delien!

Als op 14 augustus 1834 zoon Franciscus geboren wordt, keert de trema terug in de achternaam:

 

Als deze zoon Franciscus op 4 juni 1866 in Goirle trouwt, verdwijnt de trema weer uit de achternaam: 

Zoals reeds vermeld wordt zijn zoon Cornelis op 9 november 1873 te Goirle geboren en trouwt aldaar op 4 september 1900 met Antonia Maria Moonen. Een van hun kinderen is: Catharina Maria Antonia Delien, geboren Tilburg 30 september 1906:

 

De trema ontbreekt op de letter e in de geboorteakte!

Als zij op 6 augustus 1948 te Tilburg overlijdt keert de trema op de e in haar overlijdensakte terug:

 

Als de naamswijziging ook voor de nazaten van Cornelis Deliën zou moeten gelden, zou dit betekenen, dat behalve de geboorteakte, ook de huwelijks- en overlijdensakten van Cornelis gecorrigeerd zouden moeten worden, evenals de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de nazaten van Cornelis Deliën! Zolang dit niet gebeurd is, blijven die nazaten Delien heten.
De vraag is: Welke schrijfwijze is nu de juiste? Deliën zoals in de doopinschrijving staat of Delien, zoals (weliswaar foutief) in de huwelijksakte van 1825 staat.

 

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag