De 'nieuwe' schuurkerk in Terheijden

2
25-06-2010
  • archief
  • Terheijden
  • Sint-Anthonius Abtkerk
  • schuurkerk
  • rooms-katholieke-kerk
  • Drimmelen
  • De-Vlasselt
  • bouwtekening
  • Baronie-van-Breda
  • aanwinst


Terheijden, nu behorend tot de gemeente Drimmelen, is een dorp gelegen in de Baronie van Breda. In het dorp staat de rooms-katholieke kerk van Sint Anthonius Abt, die in de eerste helft van de 16e eeuw werd gebouwd. De kerk werd tijdens de tachtigjarige oorlog zowel door de Spanjaarden als door de staatsgarnizoenen verwoest. Bij de Vrede van Munster in 1648 werd de kerk zoals in zoveel andere Brabantse steden en dorpen door de Protestanten in gebruik genomen. Hoewel er in de Republiek gewetensvrijheid bestond, mocht de rooms-katholieke godsdienst niet meer worden uitgeoefend. Er werd een schuurkerk gebouwd, die tegen 1750 zo bouwvallig was dat de pastoor aanbood om een nieuwe schuurkerk in zijn tuin te laten bouwen.

Het Markiezenhof schonk deze week deze tekening van de nieuw te bouwen schuurkerk. Zoals de tekening laat zien is dit een echte `schuurkerk`, een schuilkerk die er van buiten als een schuur uitziet. Wie achter de initialen J.H. schuil gaat, is niet bekend. Op de achterkant staat: De geheele tekening verkleinen op 1/2 breedte en 1/2 hoogte..Het moet een latere kopie van het origineel zijn, het origineel bevindt zich in het kerkarchief. De schuurkerk is in 1804 verkocht. De kerk Sint Anthonius Abt werd op grond van de Staatsregeling 1798 weer aan de katholieken teruggegeven.

Het gehele kerkarchief, inclusief deze tekening van de schuurkerk, kunt u in de studiezaal raadplegen. Meer informatie over de geschiedenis van het kerkelijk leven in Terheijden is onder andere te lezen in het artikel Het geloofsleven in de parochie H.Antonius Abt te Terheijden gepubliceerd in de De Vlasselt nr. 30 (1986).

Reageren

Contact en informatie
sluit Hulp nodig?
We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur via chat.
Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via een e-mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl.

sluit Online op dit moment
chatOnline -
Stel een vraag