045159 - Het diamanten huwelijk van Norbertus (Bart) van den Broek en Gerdina (Dien) Snoeren uit de Houtstraat 23. Bart van den Broek werd geboren te Tilburg op 4 augustus 1844 als zoon van Martinus van den Broek en van Petronella van Tilborg. Hij huwde op 3 mei 1873 te Waspik met Gerdina Snoeren. Zij werd geboren te Waspik op 22 november 1850 als dochter van Thomas Snoeren en van Elisabeth van Dongen. Het echtpaar Van den Broek-Snoeren kwam op 4 oktober 1926 vanuit Waspik en vestigde zich te Tilburg aan de Houtstraat 23. In het Nieuwsblad van het Zuiden van 6 mei 1933 verscheen een aardig artikel naar aanleiding van het 60-jarig huwelijk van dit echtpaar. Hieronder wordt het artikel overgenomen, let vooral op de schrijffouten wat voornamen van het echtpaar betreft; `Diamanten bruiloft, Zoo´n zeldzaam feest wordt nu vandaag gevierd in de Houtstraat op ´t Goirke door de echtelieden Hubertus van den Broek en Huberdina Snoeren. Bartje en Dientje, zooals ze gemoedelijk in den volksmond heeten, hebben al een respectabelen leeftijd bereikt. Bartje is 88 jaar en Dientje 82. Dat zij beiden nog kras zijn naar ziel en lichaam hebben wij vanmorgen persoonlijk mogen constateeren, toen wij de beide oudjes in hun woning bezochten. ¨Kras, meneer¨, zei Bartje in antwoord op onze informatie, ¨wel, we ehebben ginnen auto nodig, we goan zoo nog mee ons tweeën noar de stad as ´t mot, war Dientje?¨ en de diamanten bruid lachte haar trouwen echtvriend goedmoedig toe. De buurt heeft zich bij dit feest uiteraard niet onbetuigd gelaten. Er werd een feestcomité gevormd, dat onder leiding van den voorzitter den heer H. Meijs, de regeling der feestelijkheden op zich nam. Den heer H. Meijs heeft zelf geheel belangeloos de versiering en de verlichting van de voorgevel van de woning van het diamanten paar verzorgd, terwijl hij verder een luidspreker heeft doen aanleggen , die den geheelen dag de buurt in de vereischte vroolijke stemming houden zal. In de eerepoort voor de woning prijken drie aardige versjes; Het is thans 60 jaar geleden, Dat Bart in t huwelijk is getreden, Dit is voorwaar een zeldzaam feit, Want 60 is een heele tijd, Als Bart zoo kras blijft gaan door t leven, Wordt 6 van 60 wis nog 7.” Het artikel uit het Nieuwsblad van het Zuiden gaat nog verder in op de festiviteiten van de dag. Ook wordt er in hetzelfde artikel een aardig versje geplaatst dat toespeelt op de populariteit van de wielrenner Jan Pijnenburg, hier genoemd “de Pijn”; “ Reeds tien zesdaagschen won de “Pijn”, ´t is kras, dat moet gezegd hier zijn, Maar een ´zegtigjaarsche` overwinnen, Kijk, dat heeft Pijntje nog niet binnen, Doch wel ons Bartje en zijn Dien, Zooals zij heden laten zien” Bart van den Broek overleed nog hetzelfde jaar, op 8 november 1933 te Tilburg. Zijn echtgenote Dientje Snoeren overleefde hem nog ruim vijf en een half jaar en overleed te Tilburg op 28 april 1939. - Foto's & Kaarten

Het diamanten huwelijk van Norbertus (Bart) van den Broek en Gerdina (Dien) Snoeren uit de Houtstraat 23. Bart van den Broek werd geboren te Tilburg op 4 augustus 1844 als zoon van Martinus van den Broek en van Petronella van Tilborg. Hij huwde op 3 mei 1873 te Waspik met Gerdina Snoeren. Zij werd geboren te Waspik op 22 november 1850 als dochter van Thomas Snoeren en van Elisabeth van Dongen. Het echtpaar Van den Broek-Snoeren kwam op 4 oktober 1926 vanuit Waspik en vestigde zich te Tilburg aan de Houtstraat 23. In het Nieuwsblad van het Zuiden van 6 mei 1933 verscheen een aardig artikel naar aanleiding van het 60-jarig huwelijk van dit echtpaar. Hieronder wordt het artikel overgenomen, let vooral op de schrijffouten wat voornamen van het echtpaar betreft; `Diamanten bruiloft, Zoo´n zeldzaam feest wordt nu vandaag gevierd in de Houtstraat op ´t Goirke door de echtelieden Hubertus van den Broek en Huberdina Snoeren. Bartje en Dientje, zooals ze gemoedelijk in den volksmond heeten, hebben al een respectabelen leeftijd bereikt. Bartje is 88 jaar en Dientje 82. Dat zij beiden nog kras zijn naar ziel en lichaam hebben wij vanmorgen persoonlijk mogen constateeren, toen wij de beide oudjes in hun woning bezochten. ¨Kras, meneer¨, zei Bartje in antwoord op onze informatie, ¨wel, we ehebben ginnen auto nodig, we goan zoo nog mee ons tweeën noar de stad as ´t mot, war Dientje?¨ en de diamanten bruid lachte haar trouwen echtvriend goedmoedig toe. De buurt heeft zich bij dit feest uiteraard niet onbetuigd gelaten. Er werd een feestcomité gevormd, dat onder leiding van den voorzitter den heer H. Meijs, de regeling der feestelijkheden op zich nam. Den heer H. Meijs heeft zelf geheel belangeloos de versiering en de verlichting van de voorgevel van de woning van het diamanten paar verzorgd, terwijl hij verder een luidspreker heeft doen aanleggen , die den geheelen dag de buurt in de vereischte vroolijke stemming houden zal. In de eerepoort voor de woning prijken drie aardige versjes; Het is thans 60 jaar geleden, Dat Bart in t huwelijk is getreden, Dit is voorwaar een zeldzaam feit, Want 60 is een heele tijd, Als Bart zoo kras blijft gaan door t leven, Wordt 6 van 60 wis nog 7.” Het artikel uit het Nieuwsblad van het Zuiden gaat nog verder in op de festiviteiten van de dag. Ook wordt er in hetzelfde artikel een aardig versje geplaatst dat toespeelt op de populariteit van de wielrenner Jan Pijnenburg, hier genoemd “de Pijn”; “ Reeds tien zesdaagschen won de “Pijn”, ´t is kras, dat moet gezegd hier zijn, Maar een ´zegtigjaarsche` overwinnen, Kijk, dat heeft Pijntje nog niet binnen, Doch wel ons Bartje en zijn Dien, Zooals zij heden laten zien” Bart van den Broek overleed nog hetzelfde jaar, op 8 november 1933 te Tilburg. Zijn echtgenote Dientje Snoeren overleefde hem nog ruim vijf en een half jaar en overleed te Tilburg op 28 april 1939.

Fotonummer["045159"]
PlaatsTilburg
Straat["Houtstraat"]
FotograafFoto Studio, H.J.G. Courtois
Uiterlijke vormfoto
OmschrijvingHet diamanten huwelijk van Norbertus (Bart) van den Broek en Gerdina (Dien) Snoeren uit de Houtstraat 23. Bart van den Broek werd geboren te Tilburg op 4 augustus 1844 als zoon van Martinus van den Broek en van Petronella van Tilborg. Hij huwde op 3 mei 1873 te Waspik met Gerdina Snoeren. Zij werd geboren te Waspik op 22 november 1850 als dochter van Thomas Snoeren en van Elisabeth van Dongen. Het echtpaar Van den Broek-Snoeren kwam op 4 oktober 1926 vanuit Waspik en vestigde zich te Tilburg aan de Houtstraat 23. In het Nieuwsblad van het Zuiden van 6 mei 1933 verscheen een aardig artikel naar aanleiding van het 60-jarig huwelijk van dit echtpaar. Hieronder wordt het artikel overgenomen, let vooral op de schrijffouten wat voornamen van het echtpaar betreft; `Diamanten bruiloft, Zoo´n zeldzaam feest wordt nu vandaag gevierd in de Houtstraat op ´t Goirke door de echtelieden Hubertus van den Broek en Huberdina Snoeren. Bartje en Dientje, zooals ze gemoedelijk in den volksmond heeten, hebben al een respectabelen leeftijd bereikt. Bartje is 88 jaar en Dientje 82. Dat zij beiden nog kras zijn naar ziel en lichaam hebben wij vanmorgen persoonlijk mogen constateeren, toen wij de beide oudjes in hun woning bezochten. ¨Kras, meneer¨, zei Bartje in antwoord op onze informatie, ¨wel, we ehebben ginnen auto nodig, we goan zoo nog mee ons tweeën noar de stad as ´t mot, war Dientje?¨ en de diamanten bruid lachte haar trouwen echtvriend goedmoedig toe. De buurt heeft zich bij dit feest uiteraard niet onbetuigd gelaten. Er werd een feestcomité gevormd, dat onder leiding van den voorzitter den heer H. Meijs, de regeling der feestelijkheden op zich nam. Den heer H. Meijs heeft zelf geheel belangeloos de versiering en de verlichting van de voorgevel van de woning van het diamanten paar verzorgd, terwijl hij verder een luidspreker heeft doen aanleggen , die den geheelen dag de buurt in de vereischte vroolijke stemming houden zal. In de eerepoort voor de woning prijken drie aardige versjes; Het is thans 60 jaar geleden, Dat Bart in t huwelijk is getreden, Dit is voorwaar een zeldzaam feit, Want 60 is een heele tijd, Als Bart zoo kras blijft gaan door t leven, Wordt 6 van 60 wis nog 7.” Het artikel uit het Nieuwsblad van het Zuiden gaat nog verder in op de festiviteiten van de dag. Ook wordt er in hetzelfde artikel een aardig versje geplaatst dat toespeelt op de populariteit van de wielrenner Jan Pijnenburg, hier genoemd “de Pijn”; “ Reeds tien zesdaagschen won de “Pijn”, ´t is kras, dat moet gezegd hier zijn, Maar een ´zegtigjaarsche` overwinnen, Kijk, dat heeft Pijntje nog niet binnen, Doch wel ons Bartje en zijn Dien, Zooals zij heden laten zien” Bart van den Broek overleed nog hetzelfde jaar, op 8 november 1933 te Tilburg. Zijn echtgenote Dientje Snoeren overleefde hem nog ruim vijf en een half jaar en overleed te Tilburg op 28 april 1939.
AnnotatieBS Overlijden Tilburg 1933, akte 627. BS Overlijden Tilburg 1939, akte 327. Bevolkingsregister Tilburg 1921-1939, deel 36, folio 235. Nieuwsblad van het Zuiden, 6 mei 1933. Een uitgebreide persoonsbeschrijving van de personen op de foto bevind zich achter de originele foto.
Datum["06-05-1933"]

045159 - Het diamanten huwelijk van Norbertus (Bart) van den Broek en Gerdina (Dien) Snoeren uit de Houtstraat 23.
Bart van den Broek werd geboren te Tilburg op 4 augustus 1844 als zoon van Martinus van den Broek en van Petronella van Tilborg. Hij huwde op 3 mei 1873 te Waspik met  Gerdina Snoeren. Zij werd geboren te Waspik op 22 november 1850 als dochter van Thomas Snoeren en van Elisabeth van Dongen.
Het echtpaar Van den Broek-Snoeren kwam op 4 oktober 1926 vanuit Waspik en vestigde zich te Tilburg aan de Houtstraat 23. 

In het Nieuwsblad van het Zuiden van 6 mei 1933 verscheen een aardig artikel naar aanleiding van het 60-jarig huwelijk van dit echtpaar. Hieronder wordt het artikel overgenomen, let vooral op de schrijffouten wat voornamen van het echtpaar betreft;

`Diamanten bruiloft,
Zoo´n zeldzaam feest wordt nu vandaag gevierd in de Houtstraat op ´t Goirke door de echtelieden Hubertus van den Broek en Huberdina Snoeren. Bartje en Dientje, zooals ze gemoedelijk in den volksmond heeten, hebben al een respectabelen leeftijd bereikt. Bartje is 88 jaar en Dientje 82. Dat zij beiden nog kras zijn naar ziel en lichaam hebben wij  vanmorgen persoonlijk mogen constateeren, toen wij de beide oudjes in hun woning bezochten. ¨Kras, meneer¨, zei Bartje in antwoord op onze informatie, ¨wel, we ehebben ginnen auto nodig, we goan zoo nog mee ons tweeën noar de stad as ´t mot, war Dientje?¨ en de diamanten bruid lachte haar trouwen echtvriend goedmoedig toe. De buurt heeft zich bij dit feest uiteraard niet onbetuigd gelaten. Er werd een feestcomité gevormd, dat onder leiding van den voorzitter den heer H. Meijs, de regeling der feestelijkheden op zich nam.
Den heer H. Meijs heeft zelf geheel belangeloos de versiering en de verlichting van de voorgevel van de woning van het diamanten paar verzorgd, terwijl hij verder een luidspreker heeft doen aanleggen , die den geheelen dag de buurt in de vereischte vroolijke stemming houden zal.
In de eerepoort voor de woning prijken drie aardige versjes;

Het is thans 60 jaar geleden,
Dat Bart in t huwelijk is getreden,
Dit is voorwaar een zeldzaam feit,
Want 60 is een heele tijd,
Als Bart zoo kras blijft gaan door t leven,
Wordt 6 van 60 wis nog 7.” 

Het artikel uit het Nieuwsblad van het Zuiden gaat nog verder in op de festiviteiten van de dag. Ook wordt er in hetzelfde artikel een aardig versje geplaatst dat toespeelt op de populariteit van de wielrenner Jan Pijnenburg, hier genoemd “de Pijn”;

“ Reeds tien zesdaagschen won de “Pijn”,
´t is kras, dat moet gezegd hier zijn,
Maar een ´zegtigjaarsche` overwinnen,
Kijk, dat heeft Pijntje nog niet binnen,
Doch wel ons Bartje en zijn Dien,
Zooals zij heden laten zien” 

Bart van den Broek overleed nog hetzelfde jaar, op 8 november 1933 te Tilburg. Zijn echtgenote Dientje Snoeren overleefde hem nog ruim vijf en een half jaar en overleed te Tilburg op 28 april 1939.
Contact en informatie
sluit Hulp nodig?

We helpen je graag van maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur via chat.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag wel stellen via e-mail.
sluit Online op dit moment
-
Stel een vraag