Interactieve kaart van het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg.

Selecteer hier een gemeente.

Openingstijden per maart 2011Vanaf 1 maart 2011 wijzigt Regionaal Archief Tilburg de openingstijden. Van vier dagen vrije toegang gaan we naar twee dagen vrije toegang: dinsdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag gaan we niet dicht, maar focussen we ons meer op de digitale dienstverlening en op het ontvangen van (onderwijs)groepen en cursisten.

Waarom deze aanpassing?
De digitale revolutie in de overheidsadministratie en bij de gebruikers verplicht Regionaal Archief Tilburg de bakens te verzetten. De digitale (overheids)archieven van de toekomst vereisen een andere manier van werken voor een archiefinstelling en de gebruiker rekent steeds vaker op een digitaal aanbod van informatie. Regionaal Archief Tilburg is zich bewust van zijn veranderende rol en betekenis en wil archiefmateriaal zo toegankelijk en vindbaar mogelijk maken.

Daarnaast is het archief zich bewust van zijn positie als kenniscentrum. Maar het archief wil meer dan passief faciliteren en beschikbaar stellen. Het wil kennis delen, bezoekers actief laten participeren en samen met hen de informatie waarover het archief beschikt verrijken. Deze gebruikersparticipatie gaan we in de komende jaren stimuleren. Het middel om optimaal van deze nieuwe mogelijkheden gebruik te maken is het digitaliseren van archiefmateriaal.

De transformatie naar grotere digitale bereikbaarheid en beschikbaarheid vraagt een andere invulling van de rol- en taakverdeling van de archiefmedewerkers. Het communitymanagement, waarbij het archief steeds meer interactie zoekt via digitale platforms, is daar de belangrijkste exponent van. Om die nieuwe taken te vervullen is het noodzakelijk om het onderzoekerscentrum twee dagen te sluiten.
Onder het motto “Alle bezoekers tellen mee” gaan we onze aandacht deels verleggen naar de groep digitale bezoekers.


Wat gaan we doen?
* De sterke groei van digitale bezoekers heeft zich nog niet vertaald naar meer urenbesteding aan deze groep klanten. In 2011 start Regionaal Archief Tilburg met een chatpilot die daar op wil gaan spelen.
* Het Archief gaat meer in projecten met vrijwilligers werken en heeft daar meer beschikbare uren en fysieke ruimte voor nodig.
* Het leiden van en deelnemen aan community's is beter uit te voeren door een flexibele inzet van uren. Het archief gaat een wiki gebruiken als publicatieplatform voor websitebezoekers en gaat daar ook actief in participeren.
* Het archief gaat cursussen overdag aanbieden op de woensdag en donderdag.
* Het ontvangen en begeleiden van onderwijsgroepen en onderzoeksgroepen kan het archief beter faciliteren op woensdag en donderdag. Er zijn medewerkers aanwezig en beschikbaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden.
* Onderzoekers die bezig zijn met scripties, dissertaties of publicaties en een deadline hebben, kunnen op afspraak op drie of vier dagen komen voor hun onderzoek.
* Enkele gemeenten waar we voor werken willen de dossiers die ze uit hun archief lenen graag gedigitaliseerd aangeleverd krijgen. Deze service wil het archief graag leveren. De gedigitaliseerde bestanden kunnen in een later stadium ook voor niet ambtelijke bezoekers beschikbaar komen.


De aantallen fysieke en digitale bezoekers van de afgelopen jaren ondersteunen deze wijziging in openingstijden.

Bezoeken Onderzoekers-
centrum * 
Behandelde e-mails
Unieke bezoekers website
Totaal bezoeken website
Aantal webpagina´s bekeken
2007 3722 1716 ** ** **
2008 3343 2500 ** ** **
2009 3229 3241 118.058 367.807 7.942.554
2010 2821 4311 122.244 359.999 8.340.755

*  exclusief onderwijsgroepen en activiteiten
** geen gegevens beschikbaar volgens zelfde statistische meting


Hoewel we ons realiseren dat het wennen zal zijn aan de verminderde openingstijden, verwachten wij dat al deze mogelijkheden extra service bieden aan de vele bezoekers van Regionaal Archief Tilburg.

Meer hierover is te vinden op het weblog (algemeen artikel), weblog (artikel over de cijfers) en in het persbericht.


PERSBERICHT
15 februari 2011

Alle bezoekers tellen mee in Regionaal Archief TilburgRegionaal Archief Tilburg loopt voorop in digitalisering. Om deze positie in de voorhoede te behouden wordt een aantal zaken anders ingericht.

Regionaal Archief Tilburg wijzigt met ingang van 1 maart 2011 de openingstijden van het Onderzoekerscentrum, om alle groepen gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. De laatste jaren nemen de digitale bezoeken via de website hand over hand toe. Hierdoor is er meer tijd en aandacht nodig voor de digitale dienstverlening.  

Vanaf 1 maart is het archief op dinsdag en vrijdag en elke tweede zaterdag van de maand voor iedereen vrij toegankelijk. Woensdag en donderdag zijn gereserveerd voor de ontvangst van (onderwijs)groepen en het geven van cursussen. Op deze dagen gaat het archief ook speciaal voor nieuwe (individuele) gebruikers instructiebijeenkomsten organiseren. Wat onveranderd blijft is de mogelijkheid om van dinsdag tot en met vrijdag vragen te stellen via mail en telefoon.

In 2010 had Regionaal Archief Tilburg 360.000 bezoeken op de website en 123.700 op het weblog, naast 3.000 fysieke bezoeken. Door de fysieke openingstijden te beperken kan het archief op woensdag en donderdag investeren in het uitbreiden van de digitale dienstverlening om de vele digitale bezoekers tegemoet te komen.

Regionaal Archief Tilburg maakt veel gebruik van kanalen als de website, het weblog, twitter, YouTube en Flickr. Binnenkort wordt dit uitgebreid met het aanbieden van chatsessies, mogelijk ook in de avonduren.

Wij zijn ons ervan bewust dat het voor fysieke gebruikers even wennen zal zijn aan deze nieuwe regeling. Wij vertrouwen erop dat de aanpassing van de openingstijden voor álle bezoekers een vooruitgang is.

Samengevat

Dinsdag en vrijdag:
open inloop Onderzoekerscentrum 9.30 – 17.00 uur
Tweede zaterdag van de maand: open inloop Onderzoekerscentrum 9.30 – 16.00 uur
Woensdag en donderdag: op afspraak voor (onderwijs)groepen en cursisten
Woensdag of donderdag: op inschrijving instructie voor nieuwe bezoekers
Telefoon               
013 - 54 94 570
Groepsboekingen 013 - 54 94 573
Mail                   
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Website
Weblog
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Chat Binnenkort via de website


________________________________________________________________________________________________________________Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie neemt u contact op met: Luud de Brouwer, Hoofd Regionaal Archief Tilburg, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.